Các quan thi nói khoác [Truyện cười dân gian Việt Nam]

Câu chuyện Các quan thi nói khoác

Các quan thi nói khoác là câu chuyện cười dân gian Việt Nam, nhằm châm biếm tính khoác lác và nhát chết của bọn quan lại trong xã hội thời phong kiến.

1. Con trâu và dây thừng

Một hôm được nghỉ, bốn quan họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng liền mở cuộc thi nói khoác. Quan thứ nhất nói:

– Tôi còn nhớ, ngày tôi nhậm chức ở huyện nọ, tôi được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một cái mất cả sào mạ!

Quan thứ hai nói:

– Thế đã lấy gì làm lạ. Tôi còn trông thấy một sợi dây thừng to gấp mười cái cột đình!

Quan thứ nhất biết cái dây thừng ấy dùng để buộc con trâu mình vừa kể, bèn chịu thua, và giục quan thứ ba lên tiếng.

2. Chiếc cầu và cây gạo

Quan thứ ba nói:

– Tôi đã từng thấy một chiếc cầu dài lắm, đứng ở đầu cầu bên này không thể nào trông thấy đầu cầu bên kia. Đến nỗi có hai bố con nhà nọ, kẻ ở bên này, người ở bên kia cầu, lúc ông bố chết, người con nghe tin, vội vã sang để làm ma. Nhưng đi qua cầu, sang đến nơi thì ông bố đã chết được ba năm rồi.

Đến lượt quan thứ tư:

– Thế kể cũng đã ghê đây! Nhưng tôi lại còn trông thấy một cây gạo cao khiếp lắm! Chim làm tổ trên ngọn cây gạo này đẻ trứng, không may trứng chim rớt xuống mới đến nửa chừng, trứng đã nở thành chim con đủ lông đủ cánh. Và khi xuống gần mặt đất thì chim đã biết chuyền, biết bay rồi.

Quan thứ ba biết gỗ cây ấy dùng để đóng cái cầu mình nói, đành chịu thua.

Bốn ông quan đắc chí, vỗ đùi cười ha hả.

3. Người lính hầu và các quan thi nói khoác

Bỗng có tiếng thét thật to làm các quan giật bắn người:

– Đồ nói láo! Lính đâu? Trói cổ cả bốn tên này lại cho ta!

Các quan sợ run cầm cập, ngơ ngác nhìn trước sau xem ai, thì té ra là người lính hầu. Lúc ấy, các quan mới hoàn hồn lền giọng:

– Thằng kia, mày định trói ai thế?

– Bẩm quan, con thấy các quan thi nói khoác, thì con cũng nói khoác theo đấy ạ!

Câu chuyện Các quan thi nói khoác – Truyện cười dân gian Việt Nam
Nguồn: Kể chuyện cho học sinh lớp 3 (Sách dùng cho giáo viên), trang 33, NXB Giáo dục – 1978
– TruyenDanGian.Com –

Ý nghĩa truyện Các quan thi nói khoác

Đây là một câu chuyện vui dân gian, nhằm châm biếm tính khoác lác của bọn quan lại và đề cao vai trò của người lính. Người lính hầu đã lợi dụng lúc các quan đang nói khoác để chửi bọn chúng khiến chúng không làm gì được.

Truyện cho thấy sự hả hê của những người dân thấp cổ bé họng trong xã hội cũ khi có cơ hội đả kích được lũ quan lại thường ngày hay đè nén, áp bức.

Câu chuyện có thể chia làm ba phần. Phần một, con trâu và dây thừng là hai mẩu chuyện nhỏ đối đáp nhau. Mẩu chuyện dây thừng nhằm châm biếm mẩu chuyện con trâu. Phần hai, cái cầu và cây gạo cũng là hai mẩu chuyện nhỏ đối đáp nhau. Chuyện cây gạo cũng nhằm châm biếm mẩu chuyện cái cầu. Mẩu chuyện kể về người lính hầu ở phần ba nhằm đả kích cả bốn viên quan nói trên.

Viết một bình luận