Câu chuyện bó đũa [Truyện ngụ ngôn Việt Nam]

Câu chuyện bó đũa

Câu chuyện bó đũa là truyện ngụ ngôn Việt Nam ý nghĩa, cho thấy sức mạnh to lớn của sự đoàn kết và khuyên nhủ anh em trong gia đình phải biết đồng sức đồng lòng, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
– Ca dao Việt Nam –

Một ông lão làm ruộng có bốn người con trai. Một hôm ông gọi cả bốn người lại trước một cái bàn, trên để một bó đũa và một túi bạc. Ông bảo rằng:

– Hễ ai trong các con bẻ được bó đũa này thì ta cho túi bạc.

Bốn người con mỗi người thử một lượt, không ai bẻ được.

Ông già bèn cởi bó đũa ra, bẻ từng chiếc một, thì bẻ gãy như chơi. Các con nói rằng:

– Nếu bẻ từng cái một, chẳng khó gì cả.

Người cha từ tốn bảo:

– Này các con, bây gừi các con đã hiểu rằng: Muốn có sức mạnh phải đoàn kết. Khi ta chết rồi, các con phải nhớ đến chuyện bó đũa này. Các con phải thương yêu nhau, đùm bọc lấy nhau, thì mới đủ sức đối với người ngoài.

Câu chuyện bó đũa – Truyện ngụ ngôn Việt Nam
– TruyenDanGian.Com –

Những câu chuyện ngụ ngôn ý nghĩa cho bé

Truyện ngụ ngôn là loại truyện dân gian mượn chuyện sự vật để ngụ ý nói về loài người, thường nêu lên một nhận xét về thực tế xã hội hay đề ra một quan niệm về cuộc đời.

Ngoài câu chuyện bó đũa kể trên, TruyenDanGian.Com đã sưu tầm và chọn lọc ra những câu chuyện ngụ ngôn hay nhất, mang tính giáo dục sâu sắc không chỉ dành riêng cho các bạn nhỏ, mà còn là những bài học vô cùng ý nghĩa đối với tất cả chúng ta.

Viết một bình luận