Câu chuyện Phần thưởng [Truyện cổ tích hay cho bé]

Câu chuyện Phần thưởng

Câu chuyện Phần thưởng

Câu chuyện Phần thưởng là một truyện cổ tích hay cho bé, ca ngợi sự mưu trí của người nông dân, đồng thời tố cáo bản chất của bè lũ tham quan trong xã hội.

Một bác nông dân tìm được viên ngọc quý muốn đem dâng vua, nhưng chưa biết làm thế nào để gặp vua.

Bác tìm đến cung điện và nhờ các quan trong triều chỉ bảo giúp. Một viên quan hỏi bác cần gặp vua để làm gì. Bác nông dân kể lại ý muốn dâng vua viên ngọc quý. Viên quan nọ bảo:

– Được, ta sẽ đưa ngươi đến gặp nhà vua với điều kiện nhà ngươi phải chia cho ta một nửa phần thường của vua. Nếu không thfi thôi!

Bác nông dân đồng ý và viên quan nọ liền dẫn bác vào cung vua.

Nhà vua ngắm nghía viên ngọc, rất hài lòng và bảo:

– Thế anh muốn ta thưởng cho anh cái gì bây giờ?

Bác nông dân thưa:

– Xin bệ hạ hãy thưởng cho tiểu nhân năm mươi roi, tiểu nhân không muốn gì hơn cả. Chỉ có điều là tiểu nhân đã đồng ý cho viên quan đã đưa tiểu nhân vào đây một nửa số phần thưởng của bệ hạ. Vậy xin bệ hạ hãy thưởng cho mỗi người hai mươi nhăm roi.

Nhà vua bật cười, đuổi tên cận thần ra và thưởng cho bác nông dân một nghìn rúp.

Câu chuyện Phần thường – Theo Lev Tolstoy
Nguồn: Truyện đọc lớp 4, trang 186, NXB Giáo dục Việt Nam – 2021
– TruyenDanGian.Com –

Chú thích trong câu chuyện

  1. Cận thần: viên quan gần gũi với vua, được vua tin dùng.
  2. Rúp: đồng tiền của nước Nga.

Câu hỏi thử thách các bé trong truyện Phần thưởng

  1. Bác nông dân muốn gặp vua để làm gì?
  2. Viên cận thần mặc cả với bác nông dân như thế nào?
  3. Bác nông dân làm cách nào để vừa không phải chia tiền thưởng, vừa tố cáo được viên cận thần, lại vừa giữ đúng lời hứa với hắn?

One thought on “Câu chuyện Phần thưởng [Truyện cổ tích hay cho bé]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.