Chích chè! Chích chè che! [Câu chuyện về lòng tham không đáy]

[alert style=”danger”]

Chích chè! Chích chè che!

Chích chè! Chích chè che! – Câu chuyện về lòng tham không đáy từng được kể trong SGK Tập đọc 4 (1959), nội dung giống truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng.

[/alert]

Xưa ở nước Nga xa xôi, có một đôi vợ chồng già nghèo khổ lắm. Nghèo đến nỗi có lúc củi cũng không có đủ tiền mua.

Vợ bảo chồng:

– Ông đóng xe rồi vào rừng mà kiếm củi!

Ông lão sửa soạn, đánh xe vào rừng. Lão chọn một cây rồi giơ búa lên định chặt.

Bỗng một con chim nhỏ từ trong cây bay ra, bảo lão:

Chích chè! Chích chè che! Ông ơi! Tại sao ông lại chặt cây này?

– Nhà ta đang cần củi sưởi.

– Thế thì ông cứ về đi. Ông sẽ thấy ở nhà ông có vô số là củi.

Lão nghe lời, không chặt cây nữa. Lão về nhà, quả nhiên thấy sân đầy củi.

Lão thuật cho vợ biết chuyện gặp con chim trong rừng. Mụ vợ bảo lão:

– Nhà chúng ta sắp đổ đến nơi. Chi bằng ông lại vào rừng bảo con chim ấy ra sửa sang nhà cho chúng ta đi!

Lão nghe lời vợ đánh xe vào rừng. lão đến cái cây, lại giơ búa ra định chặt.

Quả nhiên con chim nhỏ bay ra:

– Chích chè! Chích chè che! Tại sao ông lại chặt cây này?

– Ngươi không biết à, chú chim con? Nhà ta sắp đổ rồi. Ngươi có thể giúp tao sửa sang lại không?

– Ông cứ về đi. Ông sẽ thấy là ông có một tòa nhà mới và rất nhiều đồ đạc.

Lão về nhà. Hình như lão không dám tin mắt mình nữa. Ở trong sân, trên nền cũ, một tòa nhà lộng lẫy đã được dựng lên. Trong nhà, không thiếu vật gì, rất nhiều thóc lúa, vô số trâu, ngựa và có cả đàn dê đang ăn cỏ quanh đấy.

Hai vợ chồng lão ở được ít lâu. Một hôm, mụ vợ thấy sống mãi cái cảnh đời sống dễ chịu như thế này cũng chán. Mụ bảo với chồng:

– Chúng ta đã có nhiều của. Nhưng xét ra chúng ta vẫn chỉ là nông dân. Chúng ta không được người ta kính trọng. Ông thử đi hỏi con chim xem nó có thể cho chúng ta làm quan của vua Nga được không? Ông sẽ là một vị hầu tước, tôi là hầu tước phu nhân.

Lão vác búa và xe vào rừng. Đến cái cây quen thuộc, lão lại xăm xăm chực chặt. Như mấy lần trước, con chim lại bay ra:

Câu chuyện về lòng tham không đáy
Câu chuyện về lòng tham không đáy

– Chích chè! Chích chè chè! Sao ông lại muốn chặt cây này?

– Này chim nhỏ thân mến ơi! Ngươi có thể tìm cách biến ta thành hầu tước, vợ ta thành hầu tước phu nhân không?

– Ông cứ về đi. Ông sẽ thành hầu tước, còn bà sẽ biến thành hầu tước phu nhân.

Lão ra về. Khi về đến làng, người làng thấy lão đều bỏ mũ ra chào. Ai ai cũng sợ lão. Trước cửa nhà lão đầy những gia nhân, đầy tớ. Vợ lão ăn mặc y như một bà quý phái.

Sống như thế không được bao lâu, vợ lão lại chán và bảo lão:

– Làm quan cũng tốt. Nhưng phỏng có hôm vua Nga không vừa ý, Ngài vẫn có thể bắt giam tôi và ông được. Ông thử đi gặp con chim, xin nó biến ông thành vua nước Nga, và tôi ra bà hoàng hậu, xem có được không?

Bất đắc dĩ lão lại phải vác búa, đánh xe vào rừng, lại chực chặt cây. Con chim lại bay ra:

– Chích chè! Chích chè che! Ông, sao ông lại muốn chặt cây này?

– Đầu đuôi thế này, chim ạ, ngươi có thể biến tao làm vua nước Nga và vợ ta làm hoàng hậu được không?

– Ông cứ về đi. Ông sẽ thành Nga hoàng, và bà ấy sẽ thành hoàng hậu.

Lão vừa về đến nhà, thì sứ giả đã đánh xe đến cổng nhà lão.

– Nga hoàng chết rồi. Ngài được tôn lên làm Nga hoàng.

Ông lão trở thành vua và vợ lão làm hoàng hậu, nhưng chưa được bao lâu thì vợ lão lại chán và nói:

– Làm Nga hoàng cũng thích. Nhưng nếu trời muốn, Trời vẫn có thể sai thần chết xuống bắt, thì tôi và ông cũng lại bị chôn vùi xuống đất. Chi bằng ông đi tìm con chim con xin nó biến chúng ta thành ông Trời đi!

Lão lại vác búa đi đến cái cây. Lão vừa toan chặt thì co chim lại nhảy ra:

– Chích chè! Chích chè che! Ông, tại sao ông lại muốn chặt cây này?

– Chim ơi! Chim hãy giúp ta. Xin cho ta làm ông Trời!

Thấy lòng tham của lão và vợ lão quá quắt quá, lần này con chim tức giận lắm. Nó phạt vợ chồng lão. Nó bảo:

– Được, lão cứ về đi. Lão sẽ thành con trâu đực, còn vợ lão sẽ thành con lợn sề.

Thế là lão biến thành con trâu đực. Ngượng nghịu, lão đi bốn cẳng về nhà. Tới nơi lão thấy vợ lão đã hóa thành con lợn sề, đương rúc mõm vào đống phân, nước mắt giàn giụa.

Chích chè! Chích chè che! – Câu chuyện về lòng tham không đáy
– TruyenDanGian.Com –

[alert style=”danger”]

[button url=”https://truyendangian.com/truyen-co-tich/” style=”danger” target=_blank]➤ Khám phá thế giới cổ tích[/button]

[/alert]

Viết một bình luận