Cuộc họp của chữ viết [Tiếng Việt lớp 3]

Câu chuyện Cuộc họp của chữ viết

Cuộc họp của chữ viết là câu chuyện được trích trong sách Tiếng Việt lớp 3 của Trần Ninh Hồ, cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của dấu chấm trong câu.

Nếu đánh dấu chấm sai vị trí, sẽ khiến cho người đọc hiểu lầm ý nghĩa của câu văn cần diễn đạt.

Vừa tan học, các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bác Chữ A dõng dạc mở đầu.

Thưa các bạn ! Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng. Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn bạn viết thế này: “Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi.”

Có tiếng xì xào:

– Thế nghĩa là gì nhỉ?

– Nghĩa là thế này: “Chú lính bước vào. Đầu chú đội chiếc mũ. Dưới chân đi đôi giày da. Trên chán lấm tấm mồ hôi.”

Tiếng cười rộ lên. Dấu Chấm nói :

– Theo tôi, tất cả là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

Cả mấy dấu câu đều lắc đầu :

– Ẩu thế nhỉ!

Bác Chữ A đề nghị :

– Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa đã. Được không nào?

Câu chuyện Cuộc họp của chữ viết – TruyenDanGian.Com
Phỏng theo Trần Ninh Hồ
Nguồn: Tiếng Việt lớp 3. tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam – 2020

Thử thách trong câu chuyện Cuộc họp của chữ viết

 1. Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì?
 2. Cuộc họp đề ra cách gì để giúp bạn Hoàng?
 3. Tìm những câu trong bài thể hiện đúng diễn biến của cuộc họp :
  1. Nêu mục đích cuộc họp.
  2. Nêu tình hình của lớp.
  3. Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó.
  4. Nêu cách giải quyết.
  5. Giao việc cho mọi người.
Truyện thiếu nhi cho bé
Truyện thiếu nhi cho bé

Những câu chuyện hay nhất dành cho thiếu nhi

Ngoài câu chuyện Cuộc họp của chữ viết kể trên, TruyenDanGian.Com còn giới thiệu đến các bạn những câu chuyện chọn lọc dành cho thiếu nhi với nhiều bài học vô cùng ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng sự trong sáng và hình thành những đức tính cao đẹp trong tâm hồn các con.

Viết một bình luận