Đắm thuyền [Truyện ngụ ngôn ngắn ý nghĩa cho bé]

Truyện ngụ ngôn Đắm thuyền

Đắm thuyền là câu chuyện ngụ ngôn ngắn nhưng ý nghĩa, nhắc nhở chúng ta phải gắng sức vượt qua khó khăn hơn là trông đợi vào sự cứu giúp của người khác.

Sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra nếu chúng ta không tự mình thay đổi.

Những người đánh cá đi trên một con thuyền. Bỗng trời nổi dông bão. Những người đánh cá sợ hãi. Họ gác cả chèo lại và bắt đầu cầu khấn Thượng đế để Thượng đế cứu giúp họ. Con thuyền bị trôi dạt trên sông mỗi lúc một xa bờ. Bấy giờ một bác đánh cá già mới bảo:

– Sao ta lại gác cả mái chèo thế nhỉ? Cứ việc cầu khẩn Thượng đế, nhưng cũng phải chèo vào bờ chứ!

Câu chuyện Đắm thuyền
– Truyện ngụ ngôn ngắn ý nghĩa cho bé –

Truyện ngụ ngôn
Truyện ngụ ngôn

Những câu chuyện ngụ ngôn ý nghĩa cho bé

Truyện ngụ ngôn là loại truyện dân gian mượn chuyện sự vật để ngụ ý nói về loài người, thường nêu lên một nhận xét về thực tế xã hội hay đề ra một quan niệm về cuộc đời.

Ngoài câu chuyện ngụ ngôn Đắm thuyền kể trên, TruyenDanGian.Com đã sưu tầm và chọn lọc ra những câu chuyện ngụ ngôn hay nhất, mang tính giáo dục sâu sắc không chỉ dành riêng cho các bạn nhỏ, mà còn là những bài học vô cùng ý nghĩa đối với tất cả chúng ta.

Viết một bình luận