Đào trường thọ [Truyện cười dân gian Trạng Quỳnh]

Câu chuyện Đào trường thọ

Đào trường thọ là câu chuyện cười dân gian kể về Trạng Quỳnh, qua đó đã phần nào vạch trần bản chất xu nịnh của bè lũ quan lại trong xã hội phong kiến.

Một hôm, lúc Quỳnh đang trực trong cung, có người đem dâng vua một mâm đào, gọi là “đào trường thọ” [1]. Quỳnh thủng thẳng lại gần, lấy một quả, ngồi ăn, giữa đông đủ mặt vua quan, làm như không trông thấy ai cả. Vua quở [2], giao xuống cho các quan trị tội. Các quan chiếu theo luật “mạn quân” [3], tâu nghị trảm [4]. Quỳnh quỳ xuống tâu rằng:

– Đình thần [5] nghị tội hạ thần [6] như vậy thật là đúng luật, không oan, song xin Hoàng thượng rộng dung cho thần được nói vài lời rồi chết cũng thỏa!

Vua phán:

– Ừ, muốn nói gì cho nói!

Muôn tâu bệ hạ [7], thần có bụng tham sống sợ chết nên thấy quả gọi là quả “trường thọ” thì thèm quá, tưởng ăn vào được sống lâu, để được thờ vua cho tận trung. Không ngờ nuốt chưa khỏi mồm mà chết đã đến cổ! Hạ thần trộm nghĩ nên đặt tên quả ấy là quả “đoản thọ” [8] thì hơn. Và xin nhà vua trị tội người dâng đào để trừ kẻ xu nịnh.

Vua nghe Quỳnh tâu phải, bật cười tha tội cho.

Câu chuyện Đào trường thọ – Truyện Trạng Quỳnh
Nguồn: Văn 7, tập 2, trang 5, NXB Giáo dục – 1989
– TruyenDanGian.Com –

Chú thích trong truyện cười Đào trường thọ

  1. Trường thọ: sống lâu.
  2. Quở: quở mắng.
  3. Mạn quân: coi thường vua.
  4. Trảm: chém đầu.
  5. Đình thần: các vị quan trong triều.
  6. Hạ thần: tôi (tiếng tự xưng của các quan với vua chúa).
  7. Bệ hạ: tiếng tôn xưng của quan và dân đối với vua.
  8. Đoản thọ: (thời gian) sống quá ngắn.

Câu hỏi thử thách trong truyện

  1. Sự thật có đào “trường thọ” và đào “đoản thọ” không?
  2. Dân gian ta rất thích câu chuyện Đào trường thọ này vì cho rằng qua câu chuyện, Trạng Quỳnh đã vạch được bản chất của bè lũ quan lại. Bản chất đó là gì?
Truyện cười
Truyện cười

Kho tàng truyện cười dân gian Việt Nam và thế giới

Truyện cười là một loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống, trong hành vi của người đời. Trong truyện cười, những hiện tượng đáng cười luôn luôn tự phơi bày ra dưới dạng tức cười, khiến người nghe (hoặc người đọc) bật cười.

Ngoài truyện Đào trường thọ của Trạng Quỳnh kể trên, TruyenDanGian.Com còn sưu tầm và chọn lọc ra những câu chuyện cười hay nhất, giúp độc giả có những phút giây thư giãn và giải trí sau những căng thẳng, mệt mỏi.

Viết một bình luận