Những hạt thóc giống [Truyện cổ tích Khmer]

Chuyện kể Những hạt thóc giống

Những hạt thóc giống là câu chuyện cổ tích Khmer, ca ngợi tấm lòng trung thực và dũng cảm của một cậu bé trong thử thách tìm người nối ngôi của nhà vua.

“Phải thành thật với mình, có thế mới không dối trá với người khác”.
– Danh ngôn của Shakespeare –

Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt.

Có chú bé mồ côi tên là Chôm nhận thóc về, dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng nảy mầm.

Đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua. Chôm lo lắng đến trước nhà vua, quỳ tâu:

– Tâu Bệ hạ [1]! Con không làm sao cho thóc nảy mầm được.

Mọi người đều sững sờ [2] vì lời thú tội của Chôm. Nhưng nhà vua đã đỡ chú bé đứng dậy. Ngài hỏi còn ai để chết thóc giống không. Không ai trả lời. Lúc bấy giờ nhà vua mới ôn tồn nói:

– Trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kĩ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ những hạt thóc giống của ta!

Rồi vua dõng dạc [3] nói tiếp:

– Trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này.

Chôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh [4].

Câu chuyện Những hạt thóc giống – Truyện cổ tích Khmer
Nguồn: Tiếng Việt 4, tập 1, trang 46, NXB Giáo dục Việt Nam – 2014
– TruyenDanGian.Com –

Chú thích trong câu chuyện

[1] Bệ hạ: từ gọi vua với ý tôn kính.
[2] Sững sờ: lặng người đi vì kinh ngạc hoặc quá xúc động.
[3] Dõng dạc: (nói) to, rõ ràng, dứt khoát.
[4] Hiền minh: có đức độ và sáng suốt.

Câu hỏi thử thách trong truyện Những hạt thóc giống

  1. Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi?
  2. Nhà vua làm cách nào để tìm được người như thế?
  3. Hành động cùa chú bé Chôm có gì khác mọi người?
  4. Theo bạn, vì sao người tủng thực là người đáng quý?

Nội dung truyện Những hạt thóc giống

Đây là câu chuyện cổ tích của Khmer, được trích trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4, tập 1. Nội dung kể về một cậu bé mồ côi nhưng có tấm lòng trong thực, thẳn thắn. Cậu đã dũng cảm thú nhận với nhà vua là những hạt thóc giống của mình không thể nảy mầm mặc dù biết điều đó có thể bị trừng phạt. Nhưng trái lại, chính sự trung thực ấy đã khiến nhà vua chọn cậu làm người kế vị ngai vàng.

Lòng trung thực ở con người có thể có nhiều biểu hiện khác nhau, nhưng đều xuất phát từ ý thức coi trọng sự thật, trung thành với sự thật, không chấp nhận bất cứ sự giả dối nào. Người trung thực luôn sống ngay thẳng, thật thà, không bao giờ làm điều gian dối, che giấu thiếu sót, sai lầm của mình hoặc của người khác.

Nội dung truyện Những hạt thóc giống rất giống với câu chuyện cổ tích Chú bé thành thật của Triều Tiên, đều ngợi ca đức tính thật thà trong thử thách tìm người kế vị của nhà vua.

Chú bé thành thật
Chú bé thành thật

1 bình luận về “Những hạt thóc giống [Truyện cổ tích Khmer]”

Viết một bình luận