Truyện xe lu và xe ca

Truyện xe lu và xe ca

Truyện xe lu và xe ca giáo dục các bé không nên chế nhạo bạn bè vì mỗi người đều có điểm mạnh và yếu khác nhau, cần phát huy điểm mạnh của mình tốt nhất.