Búp Măng non [Truyện hay ý nghĩa cho bé]

Búp Măng non

Búp Măng non là một câu chuyện rất ý nghĩa, nhắn nhủ tới các bạn nhỏ hãy luôn biết vươn lên và cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Nữ Oa nương nương đội đá vá trời

Nữ oa đội đá vá trời

Nữ Oa nương nương đội đá vá trời là truyện thần thoại Trung Quốc, kể về công việc vĩ đại và công lao to lớn của Nữ Oa, giúp loài người thoát nạn diệt vong.