Nữ Oa nương nương đội đá vá trời

Nữ oa đội đá vá trời

Nữ Oa nương nương đội đá vá trời là truyện thần thoại Trung Quốc, kể về công việc vĩ đại và công lao to lớn của Nữ Oa, giúp loài người thoát nạn diệt vong.

Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cảnh Dương

Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cảnh Dương

Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cảnh Dương là một trong những điển tích nổi tiếng nhất trong bộ tiểu thuyết “Thủy Hử” nổi tiếng của Trung Quốc rất được yêu thích.