Quạ và Công [Truyện cổ tích con vật]

Quạ và Công

Quạ và Công là câu chuyện cổ tích mang màu sắc ngụ ngôn, nhắc nhở các bé làm việc gì cũng không nên hấp tấp, đồng thời giải thích màu lông của Quạ và Công.

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Ông lão đánh cá và con cá vàng

Ông lão đánh cá và con cá vàng là truyện dân gian Nga, được Pushkin kể lại bằng 206 câu thơ và được Vũ Đình Liên cùng với Lê Trí Viễn dịch ra tiếng Việt.

Truyện cổ tích ở hiền gặp lành

Truyện cổ tích ở hiền gặp lành

Truyện cổ tích ở hiền gặp lành cho các bé thấy phải biết sống tốt với mọi người xung quanh. Kẻ tham lam, ích kỉ sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp.