Truyện Trạng Quỳnh chọn lọc

Truyện Trạng Quỳnh

Truyện Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, Trạng Cờ, v.v… là một thể loại truyện cười dân gian, gồm những mẩu chuyện nhỏ cùng kể về một nhân vật được dân gian tôn là “Trạng”.

Qua những câu chuyện vạch mặt bọn vua chúa, quan lại, chống mê tín dị đoan, đọ sức với sứ Tàu, châm biếm thói hư tật xấu, v.v…, chúng ta có thể thấy được trí thông minh, khả năng ứng biến linh hoạt cũng như kinh nghiệm xử thế của nhân vật Trạng Quỳnh.

Về nghệ thuật, truyện Trạng Quỳnh mang tính trào lộng sâu sắc, có bố cục ngắn gọn và kết thúc bất ngờ.