Truyện cổ tích Trung Quốc Con cò vàng

Truyện cổ tích Trung Quốc Con cò vàng

Truyện cổ tích Trung Quốc Con cò vàng thể hiện khát vọng về cuộc sống tự do của nhân dân lao động và là tiếng nói đanh thép đả kích giai cấp bóc lột.

Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cảnh Dương

Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cảnh Dương

Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cảnh Dương là một trong những điển tích nổi tiếng nhất trong bộ tiểu thuyết “Thủy Hử” nổi tiếng của Trung Quốc rất được yêu thích.