Con rắn vuông [Truyện vui dân gian]

Con rắn vuông

Con rắn vuông là truyện vui dân gian hóm hỉnh, phê phán một cách nhẹ nhàng những kẻ có tính khoác lác, khoe khoang. Đây là một tính xấu chúng ta nên tránh.

Câu chuyện Con lừa và cái áo

Câu chuyện con lừa và cái áo

Câu chuyện con lừa và cái áo chê cười lão nhà giàu tham lam đã làm con lừa của mình bị kiệt sức. Lòng tham khiến lão mù quáng không nhận ra lỗi của mình.