Truyện cười dân gian Việt Nam và thế giới

Truyện cười
Truyện cười

Truyện cười dân gian Việt Nam và thế giới là một thể loại truyện dân gian đặc biệt, nhằm mục đích phê phán những thói hư, tật xấu trong nhân dân, hay đả kích một cách sâu cay tính chất bóc lột, thói xảo trá và sự thối nát của giai cấp thống trị cùng bọn tay sai đắc lực của chúng như quan lại, cường hào gian ác.

Cũng giống như truyện ngụ ngôn, truyện cười thường mang một ý nghĩa giáo dục nhất định về đạo lý làm người.