Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Một trí khôn hơn trăm trí khôn là truyện ngụ ngôn của xứ Kiếc-ghi, giáo dục các bé tránh xa thói ba hoa và bình tĩnh đối mặt với tình huống nguy hiểm.