Truyện ngụ ngôn

Truyện ngụ ngôn
Truyện ngụ ngôn

Truyện ngụ ngôn là loại truyện dân gian mượn chuyện sự vật để ngụ ý nói về loài người, thường nêu lên một nhận xét về thực tế xã hội hay đề ra một quan niệm về cuộc đời.

Kết thúc truyện ngụ ngôn sẽ là những bài học mang tính chất luân lý có giá trị giáo dục rất cao.