Truyện thần thoại

Truyện thần thoại
Truyện thần thoại

Truyện thần thoại là truyện kể về sự tích các “thần” do người thời cổ tưởng tượng ra để giải thích nguồn gốc, ý nghĩa của các hiện tượng lớn trong thiên nhiên (như trời, đất, sông, biển, mưa, gió, lũ lụt, v.v…), giải thích nguồn gốc loài người, nguồn gốc dân tộc, nói lên ước vọng chinh phục thiên nhiên, chiến thắng kẻ thù để cuộc sống được yên vui.

Truyện thần thoại phần lớn ra đời trong thời kỳ công xã nguyên thủy và, phản ánh cuộc đấu tranh chống thiên nhiên trong thời kì này. Qua đó nói lên ước mơ của con người muốn chinh phục, chi phối các sức mạnh tự nhiên, chiến thắng được các lực lượng thù địch, để có cuộc sống no đủ, yên vui.