Truyện thiếu nhi

Truyện thiếu nhi
Truyện thiếu nhi

Truyện thiếu nhi là những tác phẩm dành cho lứa tuổi thiếu nhi, có nội dung hướng đến giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn và nhân cách trẻ em ở mọi lứa tuổi khác nhau.

Truyện thiếu nhi thường mang tính kích thích, khơi gợi trí tưởng tượng sáng tạo cho các bạn nhỏ.