Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/brandkey/truyendangian.com/wp-content/themes/blt-katla/inc/widgets/blt-author.php on line 113

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/brandkey/truyendangian.com/wp-content/themes/blt-katla/inc/widgets/blt-posts.php on line 394

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/brandkey/truyendangian.com/wp-content/themes/blt-katla/inc/widgets/blt-instagram.php on line 187

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/brandkey/truyendangian.com/wp-content/themes/blt-katla/inc/widgets/blt-mailchimp.php on line 158

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/brandkey/truyendangian.com/wp-content/themes/blt-katla/inc/widgets/blt-socialbox.php on line 129
Truyện truyền thuyết - Truyện dân gian

Truyện truyền thuyết

Truyện truyền thuyết

Truyện truyền thuyết

Truyện truyền thuyết là những truyện dân gian xuất hiện sau truyện thần thoại, trong đó nhân vật và sự việc ít nhiều có dính dáng đến lịch sử, được chia làm hai thời kỳ chính:

  • Truyền thuyết về thời các vua Hùng: Đây là những câu chuyện mang đậm tính chất thần thoại, nhưng đã có cái lõi là sự thật lịch sử.
  • Truyền thuyết sau thời các vua Hùng: Những truyện này có phần theo sát lịch sử hơn và bớt dần chất hoang đường của truyện thần thoại.