Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cảnh Dương

Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cảnh Dương

Võ Tòng đánh hổ trên đồi Cảnh Dương là một trong những điển tích nổi tiếng nhất trong bộ tiểu thuyết “Thủy Hử” nổi tiếng của Trung Quốc rất được yêu thích.